0905101808

Lấy Chữ Tín Làm Hành Trang

POWER TECHNOLOGY YMY

1.Làm hồng nhũ hoa

2.Làm trắng vùng nách-Vùng bẹn-Vùng mông

3.Tái tạo da phỏng ống bô

4.Tái tạo da thâm mụn

5.Trẻ hóa da bằng phương pháp sinh học

6.Trẻ hóa hồng âm môi

7.Tái tạo môi thâm

Chia sẻ: